Scotch Shop | สก๊อต รังนกแท้ สั่งซื้อ ออนไลน์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

เกี่ยวกับเรา

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
ขอบคุณสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) ก่อนการใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย กลุ่มบริษัทในเครือสก๊อต กรุ๊ป ประกอบด้วยบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ฌีน ซินดิเคท จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “สก๊อต”) สำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าท่านได้พิจารณาและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ตามที่ทางสก๊อตกำหนดไว้ให้สำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แล้ว ในบางโอกาส สก๊อตอาจมีการแก้ไขข้อตกลงได้ ดังนั้น โปรดตรวจดูข้อตกลงอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เข้าชม หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หากเมื่อใดที่ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับเงื่อนไข ท่านสามารถจะเลิกใช้บริการเว็บไซต์ได้ และในบางโอกาส สก๊อตอาจจะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขแยกต่างหากประกาศให้ทราบตามความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย ดังต่อไปนี้

 

การเชี่อมโยงไปยังเว็บไซต์

 

การติดตามข้อมูล (คุกกี้)
ทรัพย์สินทางปัญญา
การอนุญาต และสิทธิในการดาวน์โหลด
การขออนุญาต
ปฏิเสธการรับรอง
กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
การชดเชยค่าเสียหาย
การยกเลิกข้อตกลง
การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์
การยกเว้นสิทธิ์
กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดี

 

ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ

 

แม้ว่า สก๊อตได้มีความมุ่งมั่นตลอดมาต่อความถูกต้องของข้อมูลที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ แต่สก๊อตมิได้รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ตรงเวลา หรือความครบถ้วนของข้อมูล ภาพหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์

 

การเชี่อมโยงไปยังเว็บไซต์

 

เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บเพจใดๆ ที่เว็บไซต์นี้ได้ถูกเชี่อมโยงไปถึงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยสก๊อตแต่ประการใด ทั้งนี้ สก๊อตไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่เชี่อมโยงไปถึง หรือที่เชี่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ สก๊อตปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือการชดใช้ต่อความเสียหาย หรือบทลงโทษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการเชี่อมโยงไปยังตำแหน่งใดๆ บนเว็บไซต์ใดๆก็ตาม

 

การติดตามข้อมูล (คุกกี้)

 

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ สก๊อตมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูล (เช่น คุกกี้) ในการเก็บข้อมูลทางด้านเทคนิคบางอย่าง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ (เช่น ชื่อโดเมน ผู้ให้บริการการเข้าถึง ระยะเวลาการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่เข้าชม) เพื่อที่จะเข้าใจแนวทางการใช้เว็บไซต์ของท่านหรือผู้เยี่ยมชมท่านอื่นๆ เพื่อให้สก๊อตพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการยอมรับโดยอัตโนมัตินี้ได้

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 

เว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ตัวอักษร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วีดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิค รูปถ่าย ภาพประกอบ องค์ประกอบศิลป์ ชื่อ โลโก้ ตราสินค้า สัญลักษณ์บริการ และส่วนประกอบอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ กรรมสิทธิ์ต่างๆ โดย เนื้อหานั้น ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดย หรือ ควบคุมโดย สก๊อตรวมทั้ง เนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดย หรือ ควบคุมโดยบุคคลที่สามที่ได้ให้อนุญาตแก่สก๊อตทั้งนี้ บทความ รายงาน และส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดที่นำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์นี้อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ในกรณีนี้ท่านได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่บังคับใช้ และตามการแจ้งเตือนหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพิ่มเติมใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ท่านไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าใดๆ ของสก๊อตโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และท่านรับรู้ว่าท่านไม่สิทธิในการเป็นเจ้าของในชื่อ หรือเครื่องหมายการค้านั้นท่านยอมรับที่จะแจ้งสก๊อตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เมื่อเริ่มตระหนักถึงการเข้าถึง หรือการใช้บริการเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลใดๆ หรือพบการกล่าวหาใดๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ตามสัญญา พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่บังคับใช้

 

การอนุญาต และสิทธิในการดาวน์โหลด

 

ท่านไม่ได้รับสิทธิ หรือการอนุญาตในเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหา นอกเหนือจากสิทธิอันจำกัดต่อการใช้บริการเว็บไซต์ และการดาวน์โหลดตามข้อตกลงที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ดังนั้น ส่วนอื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ท่านไม่อาจ ทำสำเนา ทำซ้ำ แปลงโปรแกรม แปลงโปรแกรมย้อนกลับ แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แจกจ่าย เผยแพร่ แสดง ดำเนินการ ดัดแปลง อัพโหลดเพื่อสร้างงานอื่น ถ่ายทอด หรือกระทำการในทางอื่นใดเพื่อหาประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้

 

การดาวน์โหลดจะได้รับอนุญาตจากสก๊อตในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

 

(1) ท่านไม่ได้พิมพ์สำเนามากกว่า 1 ชุด ของการดาวน์โหลด และไม่มีการทำสำเนาเพิ่มเติมของสำเนาพิมพ์ที่ได้ทำไว้
(2) ท่านใช้บริการการดาวน์โหลด และ/หรือ สำเนาพิมพ์ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า และ
(3) ท่านได้รักษาคำประกาศเตือนทางด้านลิขสิทธิ์ของการดาวน์โหลด และ/หรือ สำเนาพิมพ์ทั้งหมดเอาไว้ และยังรักษาข้อผูกพันตามข้อตกลงต่างๆ ของข้อความและการประกาศเตือนนั้นๆ

 

นอกจากนี้ ท่านไม่อาจเสนอขาย หรือขาย หรือแจกจ่ายผ่านสื่ออื่นใด (รวมไปถึงการเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ในตัวเนื้อหา หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ท่านไม่อาจใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ว่าจะผ่านทางเฟรมไฮเปอร์ลิงค์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นใด นอกจากนี้ เว็บไซต์ และเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในภายในไม่อาจนำมาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลประเภทใดๆ รวมทั้งเว็บไซต์นี้ไม่อาจถูกจัดเก็บ (ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการเข้าถึงโดยท่าน หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือเพื่อที่จะแจกจ่ายเว็บไซต์ฐานข้อมูลของที่บรรจุทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้

 

 

การขออนุญาต

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตจากสก๊อตในการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา หรือหากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านกับเว็บไซต์ กรุณาส่งอีเมลของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดมาที่ online@scotch.co.th

 

ปฏิเสธการรับรอง

 

เว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ ได้รับการเผยแพร่โดยไม่มีการรับรองแต่ประการใด ทั้งโดยแจ้งชัด และโดยนัย ตามกฎหมายที่บังคับใช้สูงสุด รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การยกเว้นการรับรองชื่อ การรับรองว่าสามารถขายได้ การรับรองความพอใจในคุณภาพ การรับรองความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับรองว่าจะไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ สก๊อตปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความเสียหายจากระบบการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ และไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะดำเนินการโดยปราศจากการรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่องต่างๆจะได้รับการแก้ไขโปรดบันทึกว่าอำนาจศาลบางที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นของการรับรองที่อ้างถึง ดังนั้น ข้อยกเว้นบางส่วน หรือทั้งหมดที่กล่าวมาอาจไม่มีผลกับท่าน

 

สก๊อตไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะทำงานเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือเว็บไซต์หรือเสิร์ฟเวอร์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ และสก๊อตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเป็นผลมาจากสิ่งที่เป็นอันตรายดังกล่าว

 

 

สก๊อตจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สาม และสก๊อตจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือต่อความเสถียรของสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้

 

 

ข้อตกลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

จำกัดความรับผิดชอบ

 

ท่านรับรู้ว่าการใช้บริการของท่านต่อเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของท่านเอง หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์ ข้อตกลง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ หนทางในการเยียวยาเดียวที่ท่านมีคือ หยุดใช้บริการเว็บไซต์

 

สำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการฉ้อโกง และการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการสูญเสียชีวิต อันเป็นผลมากจากการละเลยของสก๊อตจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ จากความเสียหายในรูป แบบใดๆ หรือการสูญเสียกำไรทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือโดยบังเอิญ ที่อ้างอิงจากการรับรอง สัญญา การละเมิด (รวมถึงการละเลย) หรืออื่นใด แม้ว่าสก๊อตจะถูกพิจารณาว่าอาจมีส่วน ก็ตาม ทั้งนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจมิได้อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นต่อความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ เช่นนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นนี้ไม่อาจมีผลต่อท่าน

 

 

กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 

เว็บไซต์นี้มิได้ทำขึ้นเพื่อบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลใด ที่มีเหตุให้การเผยแพร่หรือการมีอยู่ของเว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ห้ามการเผยแพร่ หรือมีอยู่ของเว็บไซต์นั้นจะต้องไม่เข้ามายังเว็บไซต์นี

 

สก๊อตมิได้นำเสนอว่าเว็บไซต์ หรือเนื้อหามีความเหมาะสมสำหรับการใช้บริการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นตามขอบเขตอำนาจศาลทั้งหมด ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์นั้นเข้ามาด้วยการริเริ่มของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น หรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ หากมีกรณีสงสัย ท่านควรหาคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

 

 

การชดเชยค่าเสียหาย

 

เท่านตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อสก๊อต พนักงาน ตัวแทนและนายหน้า จากและต่อการกล่าวหา การกระทำ ความต้องการ หรือกระบวนการอื่นๆ โดยบุคคลที่สาม อันเป็นปรปักษ์ต่อสก๊อตพนักงานของสก๊อตตัวแทนและนายหน้า ซึ่งการกล่าวหา ฟ้องร้อง การกระทำ หรือกระบวนการอื่นใดที่มีต่อสก๊อตพนักงานของสก๊อตตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือนายหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของ หรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับ

 

(1) การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน;

 

(2) การละเมิดข้อตกลงของท่าน;
(3) การกล่าวหาของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์
    (3.1) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิสาธารณะใดๆ หรือ
    (3.2) การหมิ่นประมาท หรือทำให้เสียชื่อเสียง หรือผลอื่นใดต่อความเสียหายของบุคคลที่สาม;
(4) การลบ เพิ่ม แทรก หรือปรับเปลี่ยนใดๆ หรือการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์ โดยท่าน; หรือ
(5) การหลอกลวง หรือการละเมิดต่อการแสดง หรือการรับรองโดยท่าน ณ ที่นี้

 

การอ้างอิงข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านในส่วนนี้ จะถือว่าได้รวมเอาการใช้บริการของบุคคลที่สามที่เข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน

 

ท่านตกลงที่จะชำระเงินให้กับ สก๊อตพนักงานของสก๊อตตัวแทนและนายหน้า สำหรับต้นทุน ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายในจำนวนสมเหตุสมผล) แก่บุคคลเหล่านั้น ที่เชื่อมโยงกับ หรือเกิดจากการกล่าวหา ฟ้องร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ จากการกล่าวหาของบุคคลที่สาม

 

การยกเลิก

 

ท่าน หรือ สก๊อตสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งแบบที่มีสาเหตุ และไม่มีสาเหตุ ทั้งนี้ หากสก๊อตยกเลิกข้อตกลงนี้ สก๊อตจะส่งอีเมลให้ท่านตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน และจะถือว่าท่านได้รับอีเมลแล้วภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงของการส่ง และการยกเลิกข้อตกลงจะมีผลตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่อยู่อีเมลของท่าน และท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงได้โดยการส่งอีเมลไปยัง online@scotch.co.th โดยผลจากการยกเลิกข้อตกลง ท่านจะต้องทำลายเนื้อหา และสำเนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้

 

การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

 

ท่านยอมรับว่าสก๊อตมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของส่วนหนึ่งส่วนใด ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของสก๊อตท่านยังยอมรับด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้

 

การยกเว้นสิทธิ์

 

สก๊อตไม่ยกเว้นสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดพันธะสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์ของการละเมิดของอื่นๆ และไม่มีความผิดพลาดในการบังคับใช้ หรือการบังคับใช้บาง ส่วนของการเยียวยาโดยสก๊อตที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์จองสิทธิอันเป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับใช้การเยียวยานั้น หรือการเยียวยาอื่นๆ
กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดี
ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย