Scotch Shop | สก๊อต รังนกแท้ สั่งซื้อ ออนไลน์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

บริการลูกค้า

นโยบายการคืนสินค้า

หากท่านพบว่าสินค้าจัดส่งผิดพลาดจากรายละเอียดตามใบการสั่งซื้อสินค้าหรือสินค้าชำรุดแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าโดยแจ้งมาที่เบอร์ติดต่อ 083-979-2565 หรืออีเมล Online@scotch.co.th หากเกินกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ

ในกรณีการคืนสินค้า บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการส่งสินค้าใหม่ให้ท่านภายใน 14 วันทำการ และจะทำการคืนเงินค่าขนส่งในการส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ ให้กับลูกค้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ

เงื่อนไขการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า
การเปลี่ยน/คืนสินค้า สินค้าที่คุณต้องการคืนต้องอยู่ในสภาพ หมายเหตุ
สภาพใหม่
พร้อมขาย
สินค้ายังไม่ถูกเปิด
หรือแกะกล่อง
สินค้าครบ
(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง)
ป้าย
และตราสินค้า
สินค้าชำรุด, แตกหัก, ใกล้หมดอายุ, สูญหายจากการขนส่ง ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
ได้รับสินค้าผิด

บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนในการคืนสินค้า

วิธีการคืนสินค้า
 1. แจ้งปัญหาสินค้า
  หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ โทร. 083-979-2565 หรืออีเมล Online@scotch.co.th เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 2. รอรับการยืนยัน
  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป
 3. นำสินค้าส่งคืน
  ส่งคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่อยู่ บริษัท สก๊อตอินดัสเตรียล (ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 52/8 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 และแจ้งหลักฐานใบเสร็จค่าจัดส่งสินค้า, สำเนาบุ๊คแบงค์, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาทาง อีเมล Online@scotch.co.th เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 4. นำส่งสินค้าใหม่/ การคืนเงินให้ลูกค้า
  ในกรณีการคืนสินค้า บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการส่งสินค้าใหม่ให้ท่านภายใน 14 วันทำการ และจะทำการคืนเงินค่าขนส่งในการส่งสินค้ากลับมาทางบริษัทฯ ให้กับลูกค้าภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ